Evenementen

Your Security

Het werken op een evenement is totaal iets anders in vergelijking met andere beveiligingsactiviteiten. Het verschil zit hem in de menigte die op het evenement afkomt, je moet op veel dingen letten tegelijk. Het is dus belangrijk dat ieder weet waar hij op let, wie er bereikt moet worden bij calamiteiten. Om dit alles te faciliteren wordt er bij een evenement een beveiligingsplan gemaakt.

 

In het beveiligingsplan staan de volgende punten:

 

 

Het toezicht op het evenemententerrein is in handen van een geregistreerd beveiligingsbedrijf.

 

De beveiligers worden ingezet om tussen het publiek te surveilleren en toezicht te houden op het evenemententerrein.
Zij registreren eventuele verstoringen van de openbare orde en handelen in samenwerking met de politi
In geval van nood zal via het alarmnummer 112 contact met de politie worden opgenomen.
Beveiligingsmedewerkers zijn in het bezit van een BHV- diploma.

 

Your Security heeft jaren lange ervaring in het beveiligen van evenementen.


 

 

 

 

< terug